BilOrientering

Grimslövs MS Officiella Hemsida

BilOrientering

Så här fungerar Bil-O i korthet

 

Syftet med bilorientering är att köra rätt väg efter karta och en s.k. ”körorder”.

 

  • TÄVLINGSMOMENTET

 

Man skall efter karta och körorder följa karträtt väg. Utmed denna finns kontroller med bokstavskod som noteras av de tävlande för att verifiera att de kör korrekt väg och väljer rätt

orienteringsföremål. "Feltavlor" som gäller andra banor förekommer. Prickbelastning sker för fel kontroller eller om de noteras i fel ordning. För Bana 2 och 3 får man även prickbelastning

om man tar längre tid på sig än den utsatta idealtiden.

 

  • OLIKA NIVÅER

 

 

Sydsvenska Bil-O serien har olika banor där svårighetsgraden ökar för respektive bana.

 

Bana 1 är avsedd för Nybörjare där deltagarna främst lär sig kartläsning. Enkel kartläsning med enhetlig karta. ”Körordern” som beskriver hur banan skall köras består i att följa punkter

på kartan i nummerordning. Ingen tidtagning sker för Bana 1 men däremot finns en väl tilltagen maxtid.

 

Bana 2a är avsedd för Nybörjare som har blivit lite mer erfarna, där man i körordern med hjälp av namn och siffror själv får ”rita in” rätt färdväg. Lite svårare orientering och olika kartor

förekommer. Tidtagning på bana 2 sker endast på en eller två sträckor inom ett avgränsat område.

 

Bana 2b är samma som ovanstående men kan köras i mörker/gå på idealtid för att avståndet till Bana ABC inte ska vara så stort.

 

Bana ABC är en svårare bana för aktiva. I regel krävs här också en bil som är oöm eftersom man kan köra på dåliga vägar o bland buskar o snår. På denna banan sker tidtagning på

varje delsträcka under tävlingen.

 

  • ALLA KAN DELTAGA

 

Kartläsare minimiålder 9 år när målsman är förare annars är åldersgränsen 13 år för kartläsaren. Passagerare får även medfölja men måste ha license, om det inte gäller bana 1

(ej Mästerskapstävling ex. SM)

 

  • VANLIG BIL OCH ENKEL UTRUSTNING

 

Bana 1 och 2 går på dagtid och enbart på bra vägar så den vanliga familjebilen går alldeles utmärkt att köra med. Inga extraljus eller annan extra utrustning på bilen fordras. Någon form

av kartbord som ex. en hård skiva med en klämma att fästa karta och papper med samt pennor och en linjal. Ett förstoringsglas (gärna med inbyggt lyse) kan också vara en hjälp.

 

  • INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS

 

En fördel är om kartläsaren har kartvana. I samband med tävling hålls information som är obligatorisk för nya utövare. Genomgången tar ca en halvtimme och behandlar det man

behöver veta för att köra en tävling. Vissa klubbar arrangerar också utbildning och testrundor.

 

  • LÅGA AVGIFTER

 

Startavgifterna för att tävla är från 150:- per ekipage och tävling. Licens behövs ej för Bana 1 och för Bana 2 kan antingen en engångslicens lösas för 100:-/person eller en säsongslicens

för 250:-/person. Utbildningar och testbanor är i regel gratis.

 

FÖR MER INFO, så hänvisas till bil-o Kronoberg eller kontakta någon av nederstående,

 

AKTIVA EKIPAGE:

 

Namn Licensklass Mail

 

Förare/Kartläsare Leif Fransson A leif.fransson@nara.ica.se

 

Förare/Kartläsare Johan Fransson A franssonjohan@hotmail.com

 

Förare/Kartläsare Torsten Cordes C torsten@cordes.se

 

Förare/Kartläsare Svante Lilja 2 B

 

 

TÄVLINGAR 2018:

5/5