Rally

Grimslövs MS Officiella Hemsida

Klubbmästerskapets tävlingar 2018

 

14/4 Zabra-rallyt, 21/4 Silverkongen, 19/5 Midsommardansen, 16/6 Dackefejden, 7/7 Semesterturen, 1/9 TV Svängen, 22/9 Ekratten. 3/11 Novemberskölden

 

 

Kontaktperson är: Svante Lilja 0472-30735 lr. 0706-919533

 

 

Förare

Zabra-rallyt

Silverkungen

Midsommardansen

Dackefejden

Semesterturen

TV-Svängen

Ekratten

Novemberskölden

Totalt

Antal Startande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläsare